Wat houdt de IP-Codering in?

Heeft u al een afwezigheidsmelding?
8 september 2020
De juiste batterijen?
8 september 2020

Wat houdt de IP-Codering in?

Je bent het vast wel eens tegen gekomen, het IP67/68 codering. Maar wat is dit nu precies?
IP staat voor International Protection rating of Ingress Protection. Met deze codering wordt aangegeven in welke mate apparaten worden beschermd tegen water, stof en vuil. Het geeft de gebruiker dus een indicatie in welke mate het apparaat wordt beschermd tegen water en stof. Wereldwijd wordt deze codering overgenomen en erkend.

De letters ‘IP’ zeggen zelf niet zoveel over de bescherming, maar de cijfers die hieraan gekoppeld worden wel. Het eerste getal geeft aan in hoeverre het apparaat beschermd wordt tegen het indringen van vuil en stof. Het tweede getal geeft het indringen van vocht weer.

In de onderstaande tabel vind je een overzicht van betekenissen van de getallen.

Eerste cijfer IP-codering 1-6 (stof- en vuilbestendig)

IP CijferBetekenis
IP0xGeen bescherming.
IP1xBeschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm.
IP2xBeschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm.
IP3xBeschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm.
IP4xBeschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm.
IP5xGeen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende.
IP6xVolledige bescherming tegen stof.

Tweede cijfer IP-codering 1-9 (waterbestendig)

IP CijferBetekenis
IPx0Geen beschermin
IPx1Bestand tegen 10 minuten in miezerige regen van 1 mm per minuut.
IPx2Bestand tegen 2,5 minuten in miezerige regen van 3 mm per minuut bij een hoek van 15ᵒ.
IPx3Sproeiend bestand tegen 10 liter water per minuut, onder een hoek van -60ᵒ tot 60ᵒ.
IPx4Sproeiend bestand tegen 10 liter water per minuut, ongeacht de hoek.
IPx5Spuitend bestand tegen 12,5 liter water per minuut, ongeacht de hoek.
IPx6Spuitend bestand tegen 100 liter water per minuut, ongeacht de hoek.
IPx7Bestand tegen onderdompeling op 1 meter diepte voor maximaal 30 minuten.
IPx8Apparaat blijft bruikbaar onder water, onder omstandigheden *
IPx9Apparaat blijft bruikbaar bij een vochtigheid van 90% of meer. Of bij besproeiing onder hoge druk.

* fabrikant gespecificeerde omstandigheden.

Meest voorkomende fout bij gebruikers.

Wanneer apparaten een IP-codering hebben betekend dit niet automatisch dat men ervan uit mag gaan dat de apparaten volledig water-, stof- en vuilbestendig zijn. Apparatuur wordt namelijk door fabrikanten onder bepaalde omstandigheden getest. Dit is geen weerspiegeling van hoe het in de realiteit eraan toegaat. Kijk daarom goed naar de randvoorwaarden die een fabrikant oplegt en wat wel en niet onder de garantie valt.