Privacybeleid

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Amnez telecom & ICT.

Amnez telecom & ICT, gevestigd aan Businesspark Friesland West 19B, 8447 SL, Heerenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.amnez.nl Businesspark Friesland West 19B, 8447 SL, Heerenveen 0881344244

Roelof Zweytzer is de Functionaris Gegevensbescherming van Amnez telecom & ICT. Hij is te bereiken via zweytzer@amnez.nl

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden kunt u hieronder lezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Amnez telecom & ICT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit zijn de gegevens die u aan ons verstrekt door uw bezoek aan www.amnez.nl, middels bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of overeenkomst mogen of moeten doen.

Niet alle persoonsgegevens worden verwerkt bij ieder contactmoment. Voor het opstellen van een contract wordt bijvoorbeeld meer informatie verwerkt dan wanneer u onze website bezoekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam;
 • IP-adressen (bij gebruik site);
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;
 • KvK-nummer;
 • BTW nummer;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • Bezoekgedrag website;
 • NAW-gegevens.
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@amnez.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Amnez telecom & ICT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het uitvoeren van uw overeenkomst;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Geautomatiseerde besluitvorming

  Amnez telecom & ICT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amnez telecom & ICT) tussen zit. Amnez telecom & ICT gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: PerfectView, Payt, Twinfield, AFAS, Dashlane, MailChimp, WordPress, Google Analytics en Microsoft Office. Dit is voor Amnez telecom & ICT noodzakelijk om:

 • Haar klanten van dienst te kunnen zijn en te kunnen factureren;
 • Relatiebeheer;
 • Haar personeel uit te kunnen betalen;
 • Orders te kunnen plaatsen bij haar leveranciers;
 • Voor promotie- of marketingdoeleinden;
 • Een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden;
 • In alle gevallen is Amnez telecom & ICT (eind)verantwoordelijke voor de bescherming van deze persoonsgegevens.
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Amnez telecom & ICT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Sommige informatie zijn wij wettelijk verplicht te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om factuurgegevens zeven jaar te bewaren.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Amnez telecom & ICT deelt uw gegevens met derden indien:

 • Dit dienstverlening betreft die u bij ons heeft afgesloten;
 • In overige gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving;
 • Om onze overeenkomst met u te handhaven. Wanneer u bijvoorbeeld een betaalachterstand heeft en wij genoodzaakt zijn een incassobureau in te schakelen, zullen wij hiervoor uitsluitend de benodigde informatie delen.
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Amnez telecom & ICT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, of door uw voorkeuren te wijzigen in het ‘Privacy- en cookiesbeleid’ op onze website onderaan in uw browser. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Amnez telecom & ICT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@amnez.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Met de KopieID app van de Rijksoverheid maakt u eenvoudig een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Amnez telecom & ICT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Amnez telecom & ICT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@amnez.nl